Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter för rekrytering genom Teamtailor 

Vi använder Teamtailor för att sköta rekrytering av personal och förenkla rekryteringssprocessen. Inom Kungsängen i Nora AB ska personuppgifter hanteras med respekt och det ska råda en naturlig öppenhet om vilka uppgifter som samlas in och hur de används. Det är viktigt att du som söker en anställning hos oss och använder tjänsten vet hur vi behandlar dina uppgifter och känner dig trygg med hur uppgifterna behandlas. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Privacy Notice.  

1. Allmänt 

Kungsängen i Nora AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter för ändamålet rekrytering. 

2. Insamling av personuppgifter 

Vi är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i systemet eller som vi får in på andra sätt i systemet. 

När och hur vi får in personuppgifter

Vi får in personuppgifter när kandidater: 

 • gör en ansökan genom systemet eller på annat sätt och själva lämnar sina uppgifter eller genom tredje-part såsom Facebook eller LinkedIn
 • använder tjänsten för att “connecta” med vår personal och själva lämnar sina uppgifter eller genom tredje-part såsom Facebook eller LinkedIn
 • lämnar uppgifter i chatten som är är relevanta för rekryteringsprocessen

Vi får personuppgifter från tredje-part (Facebook, LinkedIn och andra offentliga källor) Detta kallas “sourcing” och görs manuellt av våra anställda eller automatiskt i tjänsten. I vissa fall kan anställda rekommendera och lämna uppgifter om kandidater som kan vara intressanta för anställning. Alla kandidater ska informeras om hur behandlingen av deras personuppgifter går till. 

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifterna som kan samlas in genom tjänsten utgörs av namn, e-postadress, bilder och videos, information från Facebook och LinkedIn-konton, svar på frågor under rekryteringen, titlar, utbildning och andra uppgifter som kandidaten eller andra har lämnat genom tjänsten. 

Ändamål och laglig grund

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är rekrytering och den lagliga grunden är vårt intresse av att underlätta och effektivisera rekryteringsprocessen (intresseavvägning). Personuppgifter som behandlas för samlad analys eller marknadsundersökning görs alltid oidentifierbara. 

Lagring och överföring

Personuppgifterna som behandlas i tjänsten lagras och behandlas inom EU/EES, tredjeland som av Europeiska kommissionen anses ha en tillräcklig skyddsnivå eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal för överföringar till tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leverantörer där andra skyddsåtgärder vidtagits för att skydda personuppgifterna. Kontakta oss enligt nedan för att få mer information om vilka skyddsåtgärder vi förlitar oss på. 

Så länge behandlas personuppgifterna

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i två år i enlighet med rådande arbetsrättslagstiftning. Därefter kommer vi att radera uppgifterna ur våra system.  

3. Dina rättigheter 

 • Du har rätt till information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag av uppgifterna i så fall. 
 • Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig under vissa förutsättningar - denna rätt är inte absolut och det kan finnas anledning att behålla uppgifterna såsom de är för att visa hur underlaget såg ut vid en viss given tid. 
 • Eftersom vi behandlar dina personuppgifter med intresseavvägning som laglig grund har du rätt att göra en invändning mot detta.  
 • Du har rätt att klaga hos Datainspektionen. Precis som Datainspektionen vill vi att du kontaktar oss först om du tycker att vi gjort något fel så kan vi utreda vad som hänt och försöka åtgärda det. Du kan läsa mer om klagomål hos Datainspektionen här och du kan nå dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se 

4. Säkerhet

Vi vidtar de säkerhetsåtgärder som rimligen kan förväntas för att säkerställa att personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med rådande lagstiftning. Det är också viktigt att du tar ansvar för att inte dela dina inloggningsuppgifter med någon annan.  

5. Vilka mottagare tar del av dina personuppgifter? 

De mottagare som får del av de personuppgifter som du lämnat i Teamtailor består av: 

 • Ansvarig personal för rekrytering på Kungsängen i Nora
 • Ev. andra bolag inom Team Olivia-koncernen i relevant rekryteringssyfte
 • Personuppgiftsbiträden och underbiträden till dessa som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner, t.ex. Teamtailor, Amazon Web Services, 
 • Myndigheter eller rättsliga rådgivare eller annan i enlighet med lagstiftning eller myndighetsbeslut. 

6. Cookies 

När du söker en tjänst hos oss genom Teamtailor så kan information om användandet sparas som cookies. En cookie utgörs av en textfil innehållande information som lagras på den enhet du besöker en webbplats med. I Teamtailor används cookies för att förbättra ditt användande av tjänsten och för att sammanställa statistik om användningen av tjänsten. Detta görs för att säkerställa, underhålla och förbättra tjänsten. Informationen som samlas in med cookies kan utgöra personuppgifter. Du har själv möjlighet att stänga av cookies i din webbläsare men om du stänger av nödvändiga cookies eller funktionscookies så kan funktioner i tjänsten påverkas. 

 

7. Ändringar i Privacy notice 

Den senaste versionen av denna Privacy notice kommer alltid finnas tillgänglig genom tjänsten. En ny version anses kommunicerad när du fått e-post (på den e-postadress du själv uppgett) om ändringen eller om du på annat sätt blir informerad. 

8. Kontakt 

För frågor eller mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@kungsangensgruppboende.se

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor